Vornasten sukuseura

Suvun historia

Vornasten suku on lähtöisin Tolvajärveltä Karjalasta. Tällä hetkellä Vornasia on väestörekisterikeskuksen mukaan 1137 (24.1.2005). Ohessa sukupuu Vorasten suvun alkuvaiheista.

Sukupuu Vornasten suvun alkuvaiheista

Korpiselkä on tullut tunnetuksi runonlaulajistaan ja metsästäjistään erityisesti Vornasistaan ja eräistä Shemeikoistaan. Neljäkymmentäkaksi talvea perättäin hiihti Ignoi Vornanen kautta puolen Suomennientä, satoja peninkulmia talvea kohti. Hänen suurriistaluettelonsa käsitti noin 70 karhua, 400 ilvestä, susia muutamia kymmeniä, peuroja ja hirviä laskemattoman määrän.